Русский English

Законы Украины

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 204/2011-рп Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу

З метою вдосконалення роботи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу

Наказ Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання

Наказ було видано з метою забезпечення організації робіт з пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання на території України

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини

Верховна Рада України постановлює: Внести зміни до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122)

Закон України про охорону культурної спадщини

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 39, ст.333)
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2768-III ( 2768-14 ) від 25.10.2001, ВВР, 2002, N 3-4, ст. 27 - набуває чинності з 01.01.2002 року
Законами
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 2245-IV  ( 2245-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N  5, ст.114
N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N  574-VI  (  574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N  8, ст.105
N 1759-VI  ( 1759-17 ) від 15.12.2009 } (Джepeло - http://zakon.rada.gov.ua)
Цей   Закон  регулює  правові,  організаційні,  соціальні  та економічні  відносини  у сфері охорони культурної спадщини з метою її  збереження,  використання  об'єктів  культурної   спадщини   у суспільному  житті,  захисту  традиційного  характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Закон України про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 30, ст.239 )
Відзначаючи всесвітньо-історичне значення Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,  яка справила вирішальний вплив на весь хід Другої світової війни,  виходячи з історичних традицій Українського  народу  зберігати  пам'ять  про захисників Вітчизни, зважаючи  на  необхідність  постійного  піклування  про  ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацизму, приймається цей Закон.

Відзначаючи всесвітньо-історичне значення Перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,  яка справила вирішальний вплив на весь хід Другої світової війни,  виходячи з історичних традицій Українського  народу  зберігати  пам'ять  про захисників Вітчизни, зважаючи  на  необхідність  постійного  піклування  про  ветеранів Великої Вітчизняної війни та жертв нацизму, приймається цей Закон.

Постанова про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1523 (1523-2004-п ) від 17.11.2004) Кабінет Міністрів України  постановляє:
1. Затвердити  Комплексну  програму  пошуку  і  впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі -  Програма)  та Порядок  організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (додаються).
2. Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики   розробити   та   затвердити   в  установленому  порядку нормативноправові акти міжвідомчого характеру, зазначені у Порядку організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій.
3. Міністерству фінансів та Міністерству  економіки  під  час формування   Державного   бюджету   України   на  відповідний  рік передбачати видатки на  здійснення  заходів  Програми  за  статтею "Реставрація пам'яток архітектури".
Прем'єр-міністр України, В.ЮЩЕНКО, Інд. 29

Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про догляд за військовими могилами в Україні і у Федеративній Республіці Німеччина

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина, керуючись   обопільним  бажанням  надати  загиблим  у  війнах громадянам обох держав належне останнє пристановище, усвідомлюючи, що догляд  за  могилами загиблих у війні на українській і німецькій землі є конкретним виразом взаєморозуміння між народом України і німецьким народом, керуючись п.14 Спільної декларації про  основи  відносин  між Україною і ФРН від 1 червня 1993 року ( 276_012 ), бажаючи остаточно врегулювати питання  щодо  розташованих на територіях  Договірних  Сторін  військових  могил  першої і другої світових війн, у яких поховані загиблі громадяни обох держав, прагнучи забезпечити цілість  цих могил і догляд за ними належним чином  і  відповідно  до  положень  діючого  міжнародного гуманітарного права, домовились про таке.