Русский English

ПАМ´ЯТКА ЩОДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ З ПОШУКУ, ЕКСГУМАЦІЇ ТА ПЕРЕПОХОВАННЯ ОСТАНКІВ ОСІБ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ У ВІЙНАХ, ВНАСЛІДОК ДЕПОРТАЦІЙ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ПАМ´ЯТКА
ЩОДО ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ
РОБІТ З ПОШУКУ, ЕКСГУМАЦІЇ
ТА ПЕРЕПОХОВАННЯ ОСТАНКІВ ОСІБ,
ЯКІ ЗАГИНУЛИ У ВІЙНАХ, ВНАСЛІДОК ДЕПОРТАЦІЙ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Автори: Л.М. Голубчик Є.Г. Трушенко, В.В. Олещенко, Н.М. Паришкура
Автори висловлюють подяку Жилкіну Ярославу Олександровичу за сприяння у виданні цієї Пам’ятки.
 
Рекомендована Методичною радою з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей (Протокол № 4 від 29.11.2010р.) органам місцевої влади, пошуковим загонам і об’єднанням, фахівцям, що займаються питаннями охорони культурної спадщини, для використання в практичній роботі.
На підставі аналізу діючого Законодавства України у сфері пошукової діяльності та практичного досвіду роботи історико-пошукової організації «Пошук-Дніпро» висвітлені питання документального оформлення польової пошукової діяльності в Україні та основні методи протидії незаконним розкопкам.
Польова пошукова робота трактується авторами даного посібника, як комплекс заходів, що включають безпосередній пошук непохованих останків, необлікованих поховань військовослужбовців, що віддали своє життя при виконанні військового обов’язку, жертв політичних репресій, а також ексгумацію і захоронення їхніх останків.

ЗМІСТ

Вступ
1.    Розділ І. Документи, що регламентують ведення пошукової діяльності
1.1.    Дозвіл на ведення польових пошукових робіт
1.2.    Оформлення факту встановлення місця поховання
2.    Розділ ІІ. Документи, що регламентують ексгумацію та поховання останків
2.1.    Дозвіл на здійснення ексгумації та перепоховання
2.2.    Оформлення факту здійснення ексгумації
2.3.    Поховання
3.    Розділ IІІ. Річний звіт пошукової організації
4.    Розділ ІV. Загальні положення
5.    Розділ V. Невідкладні заходи з попередження та припинення незаконних розкопок
6.    Розділ VІ. Телефони державних служб для термінового зв’язку
7.    ДОДАТКИ

 

Вступ

 Зародження організованого пошукового руху, як одного з напрямів вивчення військової історії Вітчизни і нової патріотичної форми виховання, пов'язане з прагненням громадян краще пізнати історію своєї країни, зокрема героїчні і трагічні події Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.

Пошуковий рух, що зародився з самої гущі народних мас, пройшов декілька етапів свого становлення і приймав різні форми та напрямки. Спершу, невдовзі після закінченні Великої вітчизняної війни, це була стихійна ініціатива окремих ентузіастів. Потім прийшло розуміння великого значення такої діяльності в справі патріотичного виховання молоді, і пошуковий рух був очолений представниками ВЛКСМ.

Після здобуття Україною незалежності, пошуковий рух знову пережив стадію певної стихійності, але професіонали, що здобули кваліфікацію ще в часи СРСР, згуртували пошуковців та виростили нові кадри. В ході становлення Української Держави пошуковий рух отримав певну підтримку та розуміння його необхідності на державному рівні. Була прийнята низка законодавчих актів, якими був урегульований порядок здійснення пошукової діяльності в Україні.

Так, у 2000 р. був прийнятий Закон України «Про охорону культурної спадщини», який вперше визначив місця бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, місця поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах як історичні об’єкти культурної спадщини.

Головна мета пошукових робіт – виявлення непохованих останків радянських воїнів, їх ідентифікація та гідне увічнення (поховання), а також дослідження фортифікаційних споруд періоду Великої Вітчизняної війни.

Поряд з організованим пошуковим рухом завжди існувала його протилежність – напівкримінальне явище незаконних розкопок. На відміну від пошуковців, «копачі» ставили собі за мету задоволення власних інтересів, шукаючи в землі матеріальні свідоцтва життєдіяльності людини минулих часів. Вони з однаковим ентузіазмом викопують археологічний матеріал, що становить надзвичайну цінність для археології, скарби та предмети нової історії, зброю та амуніцію періоду Великої Вітчизняної війни, та й взагалі все, що може бути предметом колекціонування та продажу.

В ході своїх незаконних розкопок «копачі» руйнують об’єкти культурної спадщини, нищать культурний шар, псують сільськогосподарські та заповідні угіддя. В останні декілька років таке «хобі» (а для певних прошарків «копачів» воно стало «професією»), прийняло загрозливі масштаби. Держава прийняла заходи для боротьби з цим явищем. Ст. 298 Кримінального кодексу України «Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці» передбачає покарання за пошкодження або знищення об’єктів культурної спадщини у вигляді накладання штрафних санкцій та позбавлення волі. Законодавство постійно удосконалюється в цьому напрямку. Несанкціоновані розкопки та пошукові роботи в Україні заборонені. Але  «копачі» постійно вигадують різні методи протидії такій забороні. Перш за все, це маскування на місцевості, роботи в темний час доби, організація спостереження за місцевістю.

Більш складний для розпізнання спосіб – маскування під офіційно працюючих пошуковців. Для цього «копачі» реєструють організації різних форм власності, в статут яких вводять пункт про проведення пошукових робіт, виготовляють посвідчення з гучними назвами, часто співзвучними з назвами офіційно діючих пошукових організацій, йдуть на приватний зговір з власниками або орендаторами земель, які не підозрюють, що таким чином стають співучасниками злочину.

Основною відмінністю будь-яких груп «копачів» від пошуковців, є наявність у пошуковців документів, що дозволяють виконувати розкопки  на даній місцевості, які отримані від державних органів у відповідності до чинного законодавства України.

В цій пам’ятці в стислій, але повній, формі наводиться увесь необхідний комплект документів, який повинен мати при собі пошуковець, який очолює пошуковий загін, що здійснює польові пошукові роботи на території України. Також даються пояснення щодо значення та ролі кожного з цих документів.

 

Розділ І. Документи, що регламентують

ведення пошукової діяльності.

 В Україні пошуковий рух координується державою.

Документи, що регламентують ведення пошукової діяльності: Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000р. №1867 «Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій», наказ Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства України від 09.06.2006 № 193 «Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання».

Пошукові роботи на місцях боїв можуть проводитись лише за наявності відповідного Дозволу на пошукові роботи Державної служби з питань охорони культурної спадщини. Ексгумаційні роботи можуть проводитись лише на основі Дозволу Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій.

 

1.1. Дозвіл на ведення польових пошукових робіт.

У відповідності до ст. 35 Закону України «Про охорону культурної спадщини» основним документом, що надає право пошуковій організації здійснювати польові пошукові дослідження, є «Дозвіл Державної служби з питань національної культурної спадщини на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою» (Додаток 1).

1.     Видається Державною службою з питань національної культурної спадщини на підставі програм, календарних планів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Для отримання даного дозволу пошукова організація, яка має досвід та кваліфікацію в даному виді діяльності, має представити на розгляд Методичної ради з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей необхідний пакет документів: статут організації, програму, складену на основі архівних джерел та історичної літератури, та календарний план проведення пошукових досліджень. Після вивчення даних матеріалів фахівцями, приймається рішення про погодження (не погодження) даних документів та готується клопотання до Державної служби з питань національної культурної спадщини про видачу Дозволу на пошукові роботи.

У разі, якщо пошукова організація раніше не працювала в даному напрямку, її фахівцям необхідно, з метою оволодіння методикою роботи, навчання оформляти відповідну документацію (в тому числі наукові звіти) та набуття необхідного досвіду, пройти стажування в офіційно працюючій пошуковій організації. Після закінчення польового сезону керівник такої організації має дати характеристику фахівцю, який претендує на отримання Дозволу.

Дозвіл має встановлену форму і дає право здійснювати зазначений в ньому вид пошукової діяльності на вказаній території (Додаток 1 - «дослідження земляних оборонних укріплень 1943-1944 років в районі Солонянського району …» і далі за текстом документу.)

2.     В дозволі зазначено вид робіт – «Пошукові роботи».

3.     Використання металошукачів або інших детекторів неоднорідності ґрунту дозволено в тому випадку, якщо про це вказано в «Дозволі» (Додаток 1 – металодетектори «PulseStar-2», «ТМ-808» «АК-7252»,  Garret-250, «Кардинал»)

4.     Особливу увагу потрібно звернути на те, що даний «Дозвіл» видається на ім’я конкретного фахівця (Додаток 1 –- Трушенко Євген Григорович – президент Громадської організації «Історико-пошукова організація «Пошук-Дніпро»). Таким чином, дана особа повинна безпосередньо здійснювати керівництво пошуковими роботами.

5.     В цьому пункті дозволу визначено, до якої установи повинні бути передані на постійне зберігання предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт. (Додаток 1 – фонди Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького).

6.     Наведений «Дозвіл» є документом суворої звітності. Після його отримання та перед початком робіт даний Дозвіл реєструється в Дніпропетровському обласному центрі з охорони історико-культурних цінностей. Після закінчення польового сезону Дозвіл разом зі звітом повертається до Державної служби з питань національної культурної спадщини.

«Дозвіл» дійсний протягом одного польового сезону (календарного року видачі) і не може бути використаний по закінченні календарного року, в якому він був виданий.

Перед початком польових пошукових робіт керівник пошукової групи зобов’язаний пред’явити копію цього «Дозволу» представнику місцевої влади, як підставу для початку робіт.

Подпись: в разі відсутності дозволу 
жодний інший документ, посвідчення 
будь-якого зразка не дають права на ведення польових пошукових робіт

 

  1.2. Оформлення факту встановлення місця поховання.

Головним результатом та метою проведення польових пошукових досліджень є встановлення місця знаходження непохованих останків полеглих бійців або невідомих поховань. У відповідності до «Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, і впорядкування місць їх поховання», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури, та житлово-комунального господарства України від 09.06.2006 № 193, у випадку виявлення таких об’єктів, пошуковці складають «Акт про встановлення місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій» (Додаток 2.

Даний документ має встановлену форму і складається пошуковцями  за фактом встановлення місця поховання за участю осіб, уповноважених відповідним органом виконавчої влади, або (за згодою) відповідним органом місцевого самоврядування. Протокол скріплюється печаткою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Після цього «Акт про встановлення» має бути зареєстрований у секретаря Обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій. У разі, якщо є необхідність поховання останків, згаданий акт та лист з обґрунтуванням необхідності, визначеним місцем та датою проведення поховання впродовж місяця надсилається до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій для отримання дозволу на проведення ексгумаційних робіт. У разі відсутності необхідності проведення перепоховання, «Акт про встановлення» являється підставою для занесення даного поховання до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Для цього необхідно всі наявні документи та інформацію щодо кількості похованих, часу, обставин їхньої загибелі та встановлених прізвищ надати до відповідного органу охорони культурної спадщини – Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей.

По закінченню польових пошукових робіт пошукова організація зобов’язана здійснити рекультивацію земель на місцях закладення шурфів та розкопів.


Розділ ІІ. Документи, що регламентують

ексгумацію та поховання останків.

 

2.1. Дозвіл на здійснення ексгумації та перепоховання.

На підставі «Акту про встановлення місця поховання осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій» Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, у випадку необхідності ексгумації виявлених останків з метою їх гідного поховання, видається документ під назвою «Дозвіл на здійснення ексгумації та перепоховання останків осіб, полеглих внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій» (Додаток 3.

Перед початком ексгумаційних робіт керівник пошукових робіт узгоджує даний «Дозвіл» з представниками місцевої влади.

2.2. Оформлення факту здійснення ексгумації.

         Після закінчення ексгумаційних робіт пошуковці складають «Акт про ексгумацію останків осіб, які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій» (далі – Акт ексгумації) (Додаток 4).

Даний документ має встановлену форму і складається пошуковцями  за фактом здійснення ексгумації, за участю осіб, які представляють органи влади. «Акт про ексгумацію» скріплюється печаткою органу влади та пошукової організації. Впродовж місяця «Акт про ексгумацію» повинен бути переданий до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

         Ексгумовані останки повинні депонуватися (зберігатися) у нежилих сухих провітрюваних приміщеннях.

Оскільки йдеться про загиблих військовослужбовців, то у відповідності до п. 9 «Положення про військові комісаріати» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N1235: військові комісаріати «беруть участь у роботі  центральних і місцевих органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування з увіковічення  пам'яті осіб, які загибли, померли від ран, контузій, каліцтва або захворювань,  отриманих внаслідок  бойових  дій  під  час  захисту Вітчизни». Також військові комісаріати мають стежити щоб підготовка та проведення поховання непохованих останків радянських воїнів проходило у відповідності зі встановленою процедурою та за належним ритуалом. Таким чином, до вирішення питання поховання останки радянських воїнів необхідно передати для тимчасового зберігання до військових комісаріатів.

Передача останків для депонування здійснюється на підставі акту прийому-передачі, що складається за довільною формою.

 2.3. Поховання.

         Відповідно до вимог ст.6 п.5 Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»:  «Поховання учасників бойових дій здійснюється органами виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

         Процедура поховання непохованих останків передбачає кілька етапів:

І етап

Сесією органів місцевого самоврядування (сільські, селищні ради) приймається Рішення про необхідність проведення поховання непохованих останків радянських воїнів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, в якому:

1)   попередньо визначається місце та дата поховання,

2)    вказується необхідність та відповідальні за отримання «Дозволу на проведення робіт на пам’ятках історії, монументального мистецтва та науки і техніки» в Управлінні культури та туризму Дніпропетровської облдержадміністрації.

Проект Рішення сільської (селищної) ради – Додаток 6

ІІ етап

З метою гідного вшанування пам'яті та належного поховання останків загиблих радянських воїнів, згідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації» «Про охорону культурної спадщини», «Про поховання та похоронну справу», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», видається розпорядження голови райдержадміністрації, яким необхідно:

1)   обґрунтувати необхідність проведення поховання;

2)   створити комісію по його проведенню;

3)   затвердити процедуру поховання;

4)   визначити місце поховання;

5)   встановити терміни його проведення.

         Оскільки йдеться про загиблих військовослужбовців, до складу комісії мають входити представники військового комісаріату, щоб забезпечити проведення поховання у відповідності зі встановленою процедурою та за належним ритуалом.

         Проект Розпорядження – Додаток 7

ІІІ етап

Проведення поховання здійснюється на території вже існуючих меморіалів, братських могил, які являються пам’ятками. Згідно до п.13 ст.6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення надається Управлінням культури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Для отримання дозволу необхідно надати наступні документи:

1)   клопотання про надання дозволу на проведення робіт по похованню до пам’ятки на ім’я начальника управління культури і туризму Дніпропетровської облдержадміністрації;

2)   копію розпорядження голови райдержадміністрації про проведення робіт по похованню;

3)   копію рішення сільської (селищної) ради;

4)   акт технічного стану пам'ятки, на територію якої буде здійснене поховання останків радянських воїнів. Акт складається комісією, до якої входять: голова сільської ради, начальник районного відділу культури і туризму, депутати сільської ради. Бажано залучити до роботи в комісію районного архітектора та представників ветеранської організації;

5)   ескізний проект в якому відображено:

·      заплановане місце поховання останків радянських воїнів;

·      розташування всіх елементів пам’ятки, на територію якої буде здійснене поховання (могильного насипу, скульптури, стел, тощо),їх розмірів та матеріалів, з яких вони виготовлені;

6)   тексти всіх написів (на меморіальних дошках, надгробних плитах тощо);

7)   перелік запланованих робіт;

8)   фото пам'ятки, на територію якої буде здійснене поховання.

         Знайдені останки радянських воїнів мають бути похованими в окрему могилу з указанням на надгробних спорудах кількості похованих, часу їх загибелі, відомих імен та часу поховання.

         Місце поховання та текст напису на надгробній плиті необхідно погодити з Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей.

 IV етап

Після проведення поховання відділу (управлінню) культури і туризму райдержадміністрації (міської ради) необхідно надати звіт про проведене поховання до Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей для внесення змін в облікову документацію відповідної пам'ятки. Звіт має включати:

1)   фото загального вигляду пам'ятки після проведених робіт;

2)   фото окремих елементів пам'ятки (могили в яку проведено поховання, скульптури, надгробків, стел, меморіальних дошок тощо);

3)   перелік виконаних робіт.

          Після проведення поховання пошукова організація складає «Протокол перепоховання останків осіб які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій» (Далі – Протокол перепоховання) (Додаток 5).

Даний документ має встановлену форму і складається пошуковцями  за фактом здійснення поховання, за участю осіб, які представляють органи влади. Протокол скріплюється печатками органу влади та пошукової організації.

Впродовж місяця «Протокол перепоховання» повинен бути переданий до Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

 Розділ IІІ. Річний звіт пошукової організації.

 

         Після завершення пошукових, ексгумаційних робіт та робіт по перепохованню пошукова організація повинна підготувати звіт про проведені у поточному році роботи у відповідності до кожного наданого Дозволу на ведення польових пошукових робіт та Дозволу на здійснення ексгумації та перепоховання .

         Звіт складається на основі польових щоденників та має включати в себе:

1)   документи, висновки архівних досліджень по кожному з об’єктів;

2)   копії усіх документів (дозволів, Актів встановлення, Актів про ексгумацію, Протоколів перепоховання, Актів прийому-передачі, Акти передачі до музеїв (Додаток 8) та інші), що мають супроводжуватись описовими матеріалами.

3)   фотоматеріали всіх етапів роботи;

4)   інформацію щодо роботи з вибухонебезпечними предметами;

         Повний звіт надається до Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, короткі звіти надаються до Державної служби з питань національної культурної спадщини та Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

 

Розділ ІV. Загальні положення.

         У випадку виявлення в ході здійснення робіт, передбачених розділами I, II даної «Пам’ятки», вибухонебезпечних предметів, пошукова організація – виконавець робіт організовує передачу їх спеціалістам МНС по місцю виявлення.

         Пошукова організація – виконавець робіт зобов’язана передати супутні предмети, виявлені в ході пошукових робіт та ексгумацій музейній установі, визначеній «Дозволом Державної служби з питань національної культурної спадщини на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою» (розділ І. Додаток 1 п.5)

         Пошукова організація – виконавець робіт по закінченню кожного етапу робіт,  передбачених розділами I, II даної «Пам’ятки», зобов’язана провести рекультивацію земель в місцях проведення земляних робіт.

Розділ V. Невідкладні заходи з попередження

та припинення незаконних розкопок.

 Незаконними є будь-які польові пошукові роботи (розкопки), що здійснюються особами або організаціями, які не мають «Дозволу Державної служби з питань національної культурної спадщини» (розділ І. Додаток 1).

Громадянським обов’язком кожного громадянина України є вжиття всіх необхідних заходів щодо припинення незаконних розкопок, як вчинку, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 297, 298 Кримінального кодексу України та несе загрозу знищення об’єктів, що охороняються державою.

У випадку виявлення осіб, що здійснюють розкопки, належить:

1. Уникаючи прямого конфлікту по можливості зафіксувати факт ведення робіт та ідентифікуючі ознаки – місце проведення робіт, номери автотранспорту та ін. Бажано зробити це методом фотографування місця ведення робіт та запису марки, кольору та державних реєстраційних номерів автотранспорту.

2. Негайно повідомити про виявлений факт представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та орган охорони культурної спадщини.

У випадку виявлення осіб, що здійснюють розкопки, посадовій особі природоохоронних структур, орендатору земельних угідь, його уповноваженій особі або посадовій особі органів місцевого самоврядування належить:

1. На правах особи, що відповідальна за використання даної земельної ділянки, (посадової особи органів місцевого самоврядування) встановити підстави ведення таких робіт. У випадку, якщо у виконавців робіт відсутній «Дозвіл Державної служби з питань національної культурної спадщини на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою» (розділ І. Додаток 1), або роботи, що виконуються, не відповідають його змісту або виявлені інші відхилення від порядку ведення робіт, викладеного у цій «Пам’ятці», такі роботи є незаконними.

2. У випадку встановлення факту незаконного ведення робіт зажадати їх негайного припинення.

3. Зафіксувати всіма можливими заходами (включаючи письмові свідчення очевидців) факт ведення робіт, ідентифікуючі дані їх виконавців, номери автотранспорту та ін. Скласти офіційний акт щодо ситуації, що склалася.

4. Негайно повідомити про виявлений факт представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та орган охорони культурної спадщини. Офіційно передати правоохоронним органам всі зібрані свідчення та документи, що мають відношення до факту виявленого правопорушення.

 Розділ VІ. Телефони державних служб

для термінового зв’язку.

(заповнити по місцю розташування)

 

 

Дніпропетровський обласний Центр з охорони історико-культурних цінностей

056-713-45-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок

Дозволу на проведення пошукових робіт на місцях бойових дій                                                                        

Додаток 2

Зразок

Акту про встановлення місця поховання осіб,

які загинули внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій

Додаток 3

Зразок

Дозволу на здійснення ексгумації та перепоховань останків осіб,

 полеглих внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій

 Додаток 4

Зразок

Акту про ексгумацію останків осіб, які загинули

внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій

 

Додаток 5

 

Зразок

Протоколу перепоховання останків осіб, які загинули

 внаслідок воєн, депортацій та політичних репресій

Додаток 6

 

Проект Рішення сільської (селищної) ради

 

«_____»____________ 20…р.                                                                 №_________

 

Рішення

 

Про необхідність поховання непохованих останків радянських воїнів загиблих під час боїв в районі с.……  …………. району в……………194.... року

 

         На підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», виконавчий комітет …………….сільської ради вирішив:

 

 

1.   Визнати необхідним провести поховання непохованих останків радянських воїнів, які загинули під час боїв в районі с. ……… ….….. району в ………….. 194…… року у строк до ………… 20.. року.

 

2.   Спільно з відділом культури та туризму ……………. райдержадміністрації – отримати дозвіл в Управлінні культури та туризму Дніпропетровської облдержадміністрації на проведення поховання на пам’ятці історії «………(назва)…………….» (охоронний №……), що розташована ………(адреса)………………...

 

3.   Клопотатися перед ……………….. районною державною адміністрацією про виділення коштів та організацію поховання.

 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти  на ………..

 

 

 

 


Додаток 7

 

Проект Розпорядження голови районної державної адміністрації

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

«_____»____________ 20…р.                                                                 №_________

 

 

Про організацію поховання непохованих останків радянських воїнів, які загинули під час боїв в районі с. ……………… ……………району в ………194 р.

 

 

         На підставі Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону культурної спадщини», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 № 1235 «Про затвердження Положення про військові комісаріати», рішення виконавчого комітету ………………. селищної (сільської) ради № …….. від …………… року «Про необхідність поховання непохованих останків радянських воїнів загиблих під час боїв в районі с.……  …………. району в……………194.... року »:

 

1.   Визнати необхідним проведення поховання непохованих останків радянських воїнів, які загинули під час боїв за в районі с. ………… …………. району від німецько-фашистських загарбників в 194…  році. 

2.   Затвердити склад Комісії по похованню непохованих останків радянських воїнів загиблих під час боїв за в районі с. …………   …………. району від німецько-фашистських загарбників в 194…  році згідно з додатком 1.

3.   Затвердити заходи щодо підготовки та проведення поховання (додаток 2).

4.   Рекомендувати ………… селищній (сільській) раді визначити точне місце поховання останків радянських воїнів.

5.   Рекомендувати ………… селищній (сільській) раді визначити дату та провести поховання в термін до ………….. 2010 року.

6.   Рекомендувати районній санітарно-епідеміологічній станції забезпечити дотримання санітарних норм при підготовці та під час проведення поховання.

7.   Рекомендувати районному військовому комісаріату забезпечити дотримання протокольних норм при проведенні поховання військовослужбовців.

8.   Районному відділу культури та туризму спільно з виконавчим комітетом ………… селищної (сільської) ради отримати дозвіл на проведення робіт по похованню  на пам’ятці «………(назва)…………….» спеціально уповноваженого органу з охорони культурної спадщини в Дніпропетровській області – Управління культури та туризму Дніпропетровської облдержадміністрації.

9.   По завершенню поховання районному відділу культури та туризму підготувати звіт про проведені роботи на пам’ятці та надати до Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей для внесення змін в облікову документацію пам’ятки.

10.               Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на районний відділ культури та туризму (прізвище).

11.               Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації з питань……. (прізвище)

 

Голова райдержадміністрації                                                 ………………


Додаток 8

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор музею_________________

             _________ 2010 р.

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ    Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО

 

АКТ ПРИЙОМУ

 

    _______ 2010 р.  ми, що нижче підписалися,  головний зберігач               ___________________________________________________________

та_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

склали цей акт в трьох примірниках про те, що перші прийняли, а другий здав музею в постійне (тимчасове) зберігання такі музейні предмети:

№ пп

Назва експонатів та їх короткий опис

Кіль- кість

Стан збереження

Примітка

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Всього за актом прийнято:_____________________________________________________________________________________________________________________предмет.

 

                 

Прийняв:

 

 

Здав :                                

 

 

 

 


АРКУШ

для нотаток

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________